1. alkaner

  alkaner, paraffiner, mättade acykliska kolväten som utgör viktiga komponenter i naturgas och olja.
 2. cyklisering

  cyklisering, ringslutning , reaktion som överför en eller flera acykliska föreningar i en cyklisk.
 3. heterocykliska föreningar

  heterocykliska föreningar, cykliska organiska föreningar med minst en heteroatom (annan atom än kol eller väte) i en ring.
 4. organisk kemi

  organisk kemi, kolföreningarnas kemi. Benämningen organisk härrör från tiden före 1850, då man ansåg att de komplicerade föreningarna i den levande (organiska) naturen måste tillkomma under inflytande av ”livskraft”.