1. kolväten

  kolväten, kemiska föreningar i vilka endast kol och väte ingår.
 2. alkaner

  alkaner, paraffiner, mättade acykliska kolväten som utgör viktiga komponenter i naturgas och olja.
 3. heptan

  heptan, generell benämning på mättade, acykliska kolväten med den allmänna formeln C 7H 16.
 4. organisk kemi

  organisk kemi, kolföreningarnas kemi. Benämningen organisk härrör från tiden före 1850, då man ansåg att de komplicerade föreningarna i den levande (organiska) naturen måste tillkomma under inflytande av ”livskraft”.
 5. acyklisk förening

  acyklisk förening, kemisk förening som endast innehåller öppna, ej ringformiga strukturer.
 6. acyklisk

  acyklisk, om blomma: vars blomdelar sitter i spiral på blombottnen och inte i kransar.
 7. hexan

  hexan, generell benämning på mättade, acykliska kolväten med formeln C 6H 14.
 8. alkadiener

  alkadiener, acykliska kolväten innehållande två kol-koldubbelbindningar.

 9. eikosan

  eikosan, CH 3(CH 2) 18CH 3, rationellt namn för det mättade, ogrenade acykliska kolvätet med 20 kolatomer.
 10. cyklisk förening

  cyklisk förening, kemisk förening som innehåller minst ett cykliskt (ringformat) strukturelement.