1. adamsäpplet

  adamsäpplet, den framskjutande delen av struphuvudets sköldbrosk i halsens mittlinje.
 2. prominens

  prominens, anatomisk term: framskjutande del, t.ex. prominentia laryngea, struphuvudets framskjutande del, adamsäpplet.
 3. sköldbrosk

  sköldbrosk, cartilago thyreoidea , struphuvudets största brosk.
 4. hals

  hals, kroppsdel som länkar samman bålen med huvudet.
 5. struphuvud

  struphuvud, larynx, del av andnings- och talorganen vilken förbinder svalget med luftstrupen.
 6. sköldbrosk

  sköl`dbrosk subst. ~et ORDLED: sköld--brosk-et
  Svensk ordbok