1. adaptation

  adaptation, inom kultur- och socialantropologin beteckning för människans kulturella anpassning till sin omgivning.
 2. adaptation

  adaptation, adaption, sinnesorganens anpassning till olika förhållanden
 3. adaptation

  adaptation, en process som innebär att individen anpassar sig till omgivningens krav, i en strävan efter jämvikt där det gäller att upphäva en obalans som har uppstått i hans samspel med miljön.
 4. adaptation

  adaptation, ärftlig egenskap i en organisms byggnad, livsprocesser och beteende som ökar denna individs överlevnadsförmåga och ytterst dess fortplantningsframgång ( fitness).
 5. General Adaptation Syndrome

  General Adaptation Syndrome, adaptationssyndrom, se GAS.
 6. adaptationssyndrom

  adaptationssyndrom, adaptionssyndrom, försvars- och anpassningsreaktioner vid stress, se GAS.
 7. adaptiva egenskaper

  adaptiva egenskaper, egenskaper som har uppkommit genom adaptation.
 8. karener

  karener, ett folk i gränslandet mellan Burma och Thailand; antal: ca 6 miljoner, varav 400 000 i Thailand.
 9. anpassning

  anpassning, biologiskt begrepp: de egenskaper som gör individen lämpad för de särskilda levnadsbetingelser den lever under.
 10. algonkiner

  algonkiner, nordamerikansk ursprungsbefolkning som lever kring Ottawafloden i Canada.