1. Constantinus Africanus

  Constantinus Africanus, född ca 1010, död 1087, arabisk läkare, den förste introduktören av arabisk medicinsk vetenskap i Europa.
 2. färgkonstans

  färgkonstans, erfarenheten att den varseblivna färgen hos ett föremål är tämligen konstant under normalt förekommande variationer i belysningens styrka och spektrala sammansättning.
 3. optik

  optik, vetenskap, teknik och instrument som rör seendet och ljuset, dvs. alstring, utbredning och detektering av elektromagnetisk strålning i det för det mänskliga ögat synliga spektralområdet (våglängder 0,4–0,7 μm), men även i det ultravioletta (ned till nm) och infraröda (upp till mm) spektralområdet.
 4. AGIL-schema

  AGIL-schema, fyrfältstabell, utformad av den amerikanske sociologen Talcott Parsons, där termerna adaptation eller adaption (anpassning), goal-attainment (måluppfyllelse), integration (integration) och latency (mönsterbevarande) betecknar de fyra grundläggande funktioner varje socialt system måste uppfylla för att överleva.
 5. evolutionsbiologi

  evolutionsbiologi, sammanfattande benämning på alla de biologiska forskningsinriktningar där man studerar evolutionens mönster, mekanismer och processer.
 6. fysisk antropologi

  fysisk antropologi, det biologiska studiet av människan i hennes naturliga och sociala miljö.
 7. Charlie Kaufman

  Kaufman, Charles (Charlie), född 1958, amerikansk manusförfattare, filmproducent och filmregissör.

 8. Maggie Gyllenhaal

  Gyllenhaal, Margaret (Maggie), född 1977, amerikansk skådespelerska, syster till Jake Gyllenhaal.

 9. Spike Jonze

  Jonze, Spike, egentligen Adam Spiegel, född 1969, amerikansk musikvideo- och filmregissör, manusförfattare och producent.

 10. Nicolas Cage

  Cage, Nicolas, egentligen Nicholas Coppola, född 1964, amerikansk skådespelare, kusin till Sofia Coppola.