1. algonkiner

  algonkiner, nordamerikansk ursprungsbefolkning som lever kring Ottawafloden i Canada.

 2. bajau

  bajau, kulturellt mångfasetterat folk om över 400 000, hemmahörande i södra Filippinerna och på norra Borneo.

 3. Meryl Streep

  Meryl Streep är en amerikansk skådespelerska.

 4. ljushetskonstans

  ljushetskonstans, förhållandet att föremåls ljushet i allmänhet uppfattas som konstant trots variationer i belysningsnivå.
 5. kroppstemperatur

  kroppstemperatur, hos växelvarma djur ungefär samma temperatur som i omgivningen, hos jämnvarma djur konstant, ofta högre än i omgivningen.
 6. Constantinus Africanus

  Constantinus Africanus, född ca 1010, död 1087, arabisk läkare, den förste introduktören av arabisk medicinsk vetenskap i Europa.
 7. kolorimetri

  kolorimetri, färgmätning analys- och kontrollmetod vid tillverkning av färgade material.
 8. acklimatisering

  acklimatisering, inom biologin den process varvid en organisms fysiologiska funktioner (t.ex. enzymsystem) modifieras som reaktion på ändrade omvärldsbetingelser, t.ex. temperatur och salthalt.
 9. sensorisk filtrering

  sensorisk filtrering är att man inte blir medveten om vissa sinnesintryck.
 10. GAS

  GAS, General Adaptation Syndrome,, adaptationssyndrom, allmän kroppslig reaktion på stress.