1. bajau

  bajau, kulturellt mångfasetterat folk om över 400 000, hemmahörande i södra Filippinerna och på norra Borneo.

 2. ljushetskonstans

  ljushetskonstans, förhållandet att föremåls ljushet i allmänhet uppfattas som konstant trots variationer i belysningsnivå.
 3. kroppstemperatur

  kroppstemperatur, hos växelvarma djur ungefär samma temperatur som i omgivningen, hos jämnvarma djur konstant, ofta högre än i omgivningen.
 4. Constantinus Africanus

  Constantinus Africanus, född ca 1010, död 1087, arabisk läkare, den förste introduktören av arabisk medicinsk vetenskap i Europa.
 5. kolorimetri

  kolorimetri, färgmätning analys- och kontrollmetod vid tillverkning av färgade material.
 6. acklimatisering

  acklimatisering, inom biologin den process varvid en organisms fysiologiska funktioner (t.ex. enzymsystem) modifieras som reaktion på ändrade omvärldsbetingelser, t.ex. temperatur och salthalt.
 7. GAS

  GAS, General Adaptation Syndrome,, adaptationssyndrom, allmän kroppslig reaktion på stress.
 8. adaptogen

  adaptogen, substans som anses kunna ge en organism ökad motståndskraft mot påfrestningar och därigenom ha sjukdomsförebyggande verkan.
 9. zoologi

  zoologi, vetenskapen om djuren.
 10. klimatförändring

  klimatförändring, tydlig och varaktig förändring av vädrets långsiktiga egenskaper.