1. adaption

  adaption [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: ad-apt-ion-en
  Svensk ordbok
 2. Frankenstein

  Frankenstein, titelpersonen i Mary Wollstonecraft Shelleys roman Frankenstein, eller den moderne Prometheus (1818), som genom medicinska experiment skapar ett monster av mänskliga likdelar.
 3. Brian Friel

  Friel, Brian, 1929–2015, nordirländsk författare och dramatiker av katolsk familj.
 4. Elisabeth Moss

  Moss, Elisabeth, född 1982, amerikansk skådespelerska.

 5. Homo floresiensis

  Homo floresiensis, småväxt, utdöd människoart som levde för mellan 95 000 och 12 000 år sedan.

 6. adaptation

  adaptation, adaption, sinnesorganens anpassning till olika förhållanden
 7. Herakles

  Herakles (grekiska Heraklēs, latin Hercules), Herkules, antik mytgestalt, den mest populäre av alla grekiska heroer, son till Zeus och Alkmene.
 8. Richard Brooks

  Brooks, Richard, egentligen Ruben Sax, 1912–92, amerikansk filmregissör.
 9. AGIL-schema

  AGIL-schema, fyrfältstabell, utformad av den amerikanske sociologen Talcott Parsons, där termerna adaptation eller adaption (anpassning), goal-attainment (måluppfyllelse), integration (integration) och latency (mönsterbevarande) betecknar de fyra grundläggande funktioner varje socialt system måste uppfylla för att överleva.
 10. adaptera

  adapte´ra verb ~de ~t ORDLED: ad-apt-er-ar SUBST.: adapterande, adaptering; adaption, adaptation
  Svensk ordbok