1. adderare

  adderare, byggelement inom digitaltekniken som realiserar operationen addition (+).
 2. decimal adderare

  decimal adderare, byggelement inom digitaltekniken som realiserar operationen addition (+) för decimala tal.
 3. vektor

  vektor, inom matematik och fysik riktad storhet.

 4. Édouard Manet

  Manet, Édouard, född 23 januari 1832, död 30 april 1883, fransk målare och grafiker.
 5. vågrörelse

  vågrörelse, centralt fysikaliskt begrepp inom klassisk fysik, kvantfysik, atom- och molekylfysik, kvantkemi, spektroskopi m.m.
 6. romerska siffror

  romerska siffror, talsymboler som användes allmänt under nära 2 000 år, först av romarna från tredje århundradet f.Kr., numera sparsamt, mest för numrering.
 7. eten

  eten (engelska ethene), etylen, CH2=CH2, färglös gas med svag lukt.

 8. fruktsamhet

  fruktsamhet, förmåga att alstra livsduglig avkomma, se fertilitet.
 9. algebra

  algebra, gren av matematiken.
 10. logisk positivism

  logisk positivism, logisk empirism, filosofisk riktning som uppstod under 1920- och 1930-talen under intryck av framför allt fysikens och logikens utveckling under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal.