1. logisk positivism

  logisk positivism, logisk empirism, filosofisk riktning som uppstod under 1920- och 1930-talen under intryck av framför allt fysikens och logikens utveckling under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal.

 2. polymerisation

  polymerisation, kemisk reaktion vid vilken relativt små molekyler, monomerer (M), sammankopplas till en mycket större kedjemolekyl, en polymer eller makromolekyl.
 3. addera

  adde´ra verb ~de ~t ORDLED: add-er-ar SUBST.: adderande, addering; addition
  Svensk ordbok
 4. egyptisk arkitektur

  egyptisk arkitektur präglades under faraonisk tid av de två byggnadsmaterialen soltorkat tegel och sten.
 5. additionsmetod

  additionsmetod, metod enligt vilken man vid avbeställning av en vara eller tjänst får fram den ersättning som ska utgå genom att man först beräknar den förlust (kostnader m.m.) som avbeställningen förorsakat och sedan adderar utebliven vinst.
 6. programspråk

  programspråk, programmeringsspråk, språk för att uttrycka beräkningar som ska utföras av en dator.

 7. butener

  butener, butylen, kolväten som finns i två ogrenade former, dels 1-buten (CH3CH2CH=CH2), dels 2-buten (CH3CH=CHCH3), varav den senare kan existera som både cis- och trans-isomer (jämför cis-transisomeri).

 8. addition

  addition är det räknesätt där man adderar två eller flera tal och får en summa som resultat.
 9. Coulombs lag

  Coulombs lag, grundläggande lag i elektrostatiken.
 10. linjär algebra

  linjär algebra, elementär, fundamental del av matematiken utvecklad ur teorin för linjära ekvationssystem.