1. vektorrum

  vektorrum, matematisk struktur vars element kan adderas och multipliceras med tal.
 2. reproduktion

  reproduktion, i biologiska sammanhang vanligen term för förökning, fortplantning, bildning av nya individer (sexuellt eller asexuellt).

 3. digitalteknik

  digitalteknik, sifferteknik, den grundläggande tekniken bakom datorn, räknedosan, digitaluret m.fl. elektroniska apparater och system.
 4. matris

  matris, rektangulärt schema av tal på vilket vissa räkneregler tillämpas.
 5. maser

  maser, förstärkare eller generator av elektromagnetisk strålning, vanligen mikrovågor.
 6. Theresa May

  May, Theresa, född Brasier 1 oktober 1956, brittisk politiker (konservativ), partiledare för Konservativa partiet och premiärminister 2016–19. 

 7. karbokatjon

  karbokatjon, positiv jon vars laddning helt eller delvis är lokaliserad till en eller flera kolatomer.

 8. hydrogenering

  hydrogenering, kemisk process vid vilken vätgas reagerar med omättade föreningar.
 9. alkyner

  alkyner, acetylenkolväten, organisk-kemisk ämnesklass med den generella formeln C nH 2n − 2, karakteriserad av närvaron av en kol-koltrippelbindning i en rak eller grenad kolvätekedja.
 10. heterogen katalys

  heterogen katalys, typ av katalys där katalysatorn inte befinner sig i samma fas som de reagerande föreningarna.