1. ljudbang

  ljudbang, akustiskt fenomen i form av en eller två skarpa knallar som uppstår när ett flygplan passerar ljudhastigheten (Mach 1).
 2. kombinatoriskt nät

  kombinatoriskt nät, digital krets med flera binära ingångar och en eller flera binära utgångar, som realiserar en kombinatorisk funktion.
 3. komplext tal

  komplext tal, tal av allmännare slag än de reella talen och som tillåter räkning med rötter ur negativa tal.
 4. förminskade ackord

  förminskade ackord, samklanger i tonal musik som innehåller ett förminskat intervall.
 5. hemostas

  hemostas, blodstillning, benämning på kroppens komplicerat uppbyggda system för att snabbt täta uppkomna skador på blodkärl och därmed hindra skadlig, kanske dödlig blodförlust.
 6. multiplikation

  multiplikation, matematisk operation varigenom ett tal x, multiplikanden, multipliceras med ett annat tal m, multiplikatorn.
 7. Mike Tyson

  Tyson, Michael Gerald (Mike), född 1966, amerikansk boxare (tungvikt).

 8. logisk krets

  logisk krets, elektromagnetisk eller elektronisk krets som realiserar en elementär logisk operation eller funktion, t.ex. OCH, ELLER och ICKE.
 9. räknedosa

  räknedosa, miniräknare, fickräknare, kalkylator, digital apparat för beräkning.

 10. array

  array, fält, datatyp inom programmering, en av de viktigaste.