1. addera

  adde´ra verb ~de ~t ORDLED: add-er-ar SUBST.: adderande, addering; addition
  Svensk ordbok
 2. linjär algebra

  linjär algebra, elementär, fundamental del av matematiken utvecklad ur teorin för linjära ekvationssystem.
 3. binär addition

  binär addition, addition av två binärkodade tal.
 4. ordinaltal

  ordinaltal, tal i mängdteorin som anger längden på välordningar.
 5. komplext tal

  komplext tal, tal av allmännare slag än de reella talen och som tillåter räkning med rötter ur negativa tal.
 6. additiv

  additiv, som kan adderas, erhållas genom addition eller framställas som en summa; jämför additiv egenskap.
 7. jod

  jod, grundämne hörande till halogenerna i periodiska systemets grupp 17 (VII B), kemiskt tecken I.
 8. funktionalanalys

  funktionalanalys, sammanfattande benämning på metoder, vanligen med en klart geometrisk och algebraisk karaktär, som renodlats ur den matematiska analysen och har ett brett användningsområde inom denna.
 9. addend

  addend, ett tal som skall adderas till ett annat; se addition.
 10. speckle-interferometri

  speckle-interferometri, teknik att kringgå luftorons störande inverkan vid astronomiska observationer.