1. algebra

  algebra, gren av matematiken.
 2. addera

  adde´ra verb ~de ~t ORDLED: add-er-ar SUBST.: adderande, addering; addition
  Svensk ordbok
 3. logisk positivism

  logisk positivism, logisk empirism, filosofisk riktning som uppstod under 1920- och 1930-talen under intryck av framför allt fysikens och logikens utveckling under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal.

 4. segling

  segling, konsten och tekniken att förflytta en farkost med hjälp av segel och med vinden som drivkraft.
 5. addition

  addition, fundamental matematisk operation.
 6. interferens

  interferens, fenomen som uppträder vid samverkan mellan två eller flera vågrörelser.

 7. digitalteknik

  digitalteknik, sifferteknik, den grundläggande tekniken bakom datorn, räknedosan, digitaluret m.fl. elektroniska apparater och system.
 8. alkyner

  alkyner, acetylenkolväten, organisk-kemisk ämnesklass med den generella formeln C nH 2n − 2, karakteriserad av närvaron av en kol-koltrippelbindning i en rak eller grenad kolvätekedja.
 9. addend

  addend, ett tal som skall adderas till ett annat; se addition.
 10. d’Alemberts princip

  d’Alemberts princip , regel för hur man omformulerar ett rörelseproblem till ett jämviktsproblem genom att till de applicerade krafterna addera en s.k. tröghetskraft eller fiktiv kraft.