1. infixnotation

  infixnotation, det i matematiskt formelspråk vanligen använda sättet att skriva aritmetiska uttryck: operatorer som + och · placeras mellan operanderna, varvid krävs prioritetsregler och ev. utnyttjande av parenteser för att innebörden skall vara klar.
 2. egyptisk arkitektur

  egyptisk arkitektur präglades under faraonisk tid av de två byggnadsmaterialen soltorkat tegel och sten.
 3. kumulation

  kumulation, inom medicinen successiv anhopning av läkemedel eller gifter i kroppen som sker så länge intagen mängd är större än den mängd som försvinner ur kroppen.
 4. asymptotisk utveckling

  asymptotisk utveckling, matematisk metod att studera en funktions uppförande i närheten av en punkt.
 5. medelvärde

  medelvärde av ett antal mätvärden får man om man adderar alla värden och delar summan med antalet värden.
 6. Diels–Alder-reaktionen

  Diels–Alder-reaktionen, diensyntesen, organisk-kemisk reaktion vid vilken en 1,3-dien adderas via de två yttre kolatomerna till en alken.
 7. logisk krets

  logisk krets, elektromagnetisk eller elektronisk krets som realiserar en elementär logisk operation eller funktion, t.ex. OCH, ELLER och ICKE.
 8. komplext tal

  komplext tal, tal av allmännare slag än de reella talen och som tillåter räkning med rötter ur negativa tal.
 9. linjär algebra

  linjär algebra, elementär, fundamental del av matematiken utvecklad ur teorin för linjära ekvationssystem.
 10. vektorrum

  vektorrum, matematisk struktur vars element kan adderas och multipliceras med tal.