1. multiplikation

  multiplikation, matematisk operation varigenom ett tal x, multiplikanden, multipliceras med ett annat tal m, multiplikatorn.
 2. binär addition

  binär addition, addition av två binärkodade tal.
 3. räknedosa

  räknedosa, miniräknare, fickräknare, kalkylator, digital apparat för beräkning.

 4. aromatiska föreningar

  aromatiska föreningar, organisk-kemiska föreningar vars elektronstruktur ger dem en ovanligt hög grad av stabilitet (se aromaticitet).
 5. heladderare

  heladderare, byggelement inom digitaltekniken för addition av två binära siffror med hänsyn tagen till inkommande och utgående minnessiffra.
 6. Édouard Manet

  Manet, Édouard, född 23 januari 1832, död 30 april 1883, fransk målare och grafiker.
 7. tjugohundraproblemet

  tjugohundraproblemet, 2000-problemet, sammanfattande benämning på de problem som man förutsåg kunde uppträda vid årsskiftet 1999/2000 och som förknippades med elektroniska system med inbyggd funktion som håller reda på tiden.

 8. matris

  matris, rektangulärt schema av tal på vilket vissa räkneregler tillämpas.
 9. holografi

  holografi, metod med vilken en tredimensionell bild av ett föremål kan lagras – fotografiskt eller elektroniskt – i ett hologram och därefter återges.
 10. Coulombs lag

  Coulombs lag, grundläggande lag i elektrostatiken.