1. fruktsamhet

  fruktsamhet, förmåga att alstra livsduglig avkomma, se fertilitet.
 2. polymerisation

  polymerisation, kemisk reaktion vid vilken relativt små molekyler, monomerer (M), sammankopplas till en mycket större kedjemolekyl, en polymer eller makromolekyl.
 3. addera

  adde´ra verb ~de ~t ORDLED: add-er-ar SUBST.: adderande, addering; addition
  Svensk ordbok
 4. egyptisk arkitektur

  egyptisk arkitektur präglades under faraonisk tid av de två byggnadsmaterialen soltorkat tegel och sten.
 5. butener

  butener, butylen, kolväten som finns i två ogrenade former, dels 1-buten (CH3CH2CH=CH2), dels 2-buten (CH3CH=CHCH3), varav den senare kan existera som både cis- och trans-isomer (jämför cis-transisomeri).

 6. matris

  matris, rektangulärt schema av tal på vilket vissa räkneregler tillämpas.
 7. Coulombs lag

  Coulombs lag, grundläggande lag i elektrostatiken.
 8. addition

  addition är det räknesätt där man adderar två eller flera tal och får en summa som resultat.
 9. linjär algebra

  linjär algebra, elementär, fundamental del av matematiken utvecklad ur teorin för linjära ekvationssystem.
 10. vektorrum

  vektorrum, matematisk struktur vars element kan adderas och multipliceras med tal.