1. romersk

  rom´ersk adj. ~t ORDLED: rom-er-ska
  Svensk ordbok
 2. multiplicera

  multiplice´ra verb ~de ~t ORDLED: multi-plic-er-ar SUBST.: multiplicerande, multiplicering; multiplikation
  Svensk ordbok
 3. lägga till

  lägga till´ verb lade lagt, pres. lägger ORDLED: lägg-er SUBST.: tilläggande, tilläggning (till 1); tillägg (till 2)
  Svensk ordbok
 4. summa

  1summ`a subst. ~n summor ORDLED: summ-an
  Svensk ordbok
 5. räkna

  rä`kna verb ~de ~t ORDLED: räkn-ar SUBST.: räknande, räkning (till 1 och 2)
  Svensk ordbok