1. holografi

  holografi, metod med vilken en tredimensionell bild av ett föremål kan lagras – fotografiskt eller elektroniskt – i ett hologram och därefter återges.
 2. Theresa May

  May, Theresa, född Brasier 1 oktober 1956, brittisk politiker (konservativ), partiledare för Konservativa partiet och premiärminister 2016–19. 

 3. karbokatjon

  karbokatjon, positiv jon vars laddning helt eller delvis är lokaliserad till en eller flera kolatomer.

 4. alkyner

  alkyner, acetylenkolväten, organisk-kemisk ämnesklass med den generella formeln C nH 2n − 2, karakteriserad av närvaron av en kol-koltrippelbindning i en rak eller grenad kolvätekedja.
 5. heterogen katalys

  heterogen katalys, typ av katalys där katalysatorn inte befinner sig i samma fas som de reagerande föreningarna.
 6. kombinatoriskt nät

  kombinatoriskt nät, digital krets med flera binära ingångar och en eller flera binära utgångar, som realiserar en kombinatorisk funktion.
 7. komplext tal

  komplext tal, tal av allmännare slag än de reella talen och som tillåter räkning med rötter ur negativa tal.
 8. förminskade ackord

  förminskade ackord, samklanger i tonal musik som innehåller ett förminskat intervall.
 9. linjär algebra

  linjär algebra, elementär, fundamental del av matematiken utvecklad ur teorin för linjära ekvationssystem.
 10. vektorrum

  vektorrum, matematisk struktur vars element kan adderas och multipliceras med tal.