1. maser

  maser, förstärkare eller generator av elektromagnetisk strålning, vanligen mikrovågor.
 2. förminskade ackord

  förminskade ackord, samklanger i tonal musik som innehåller ett förminskat intervall.
 3. hemostas

  hemostas, blodstillning, benämning på kroppens komplicerat uppbyggda system för att snabbt täta uppkomna skador på blodkärl och därmed hindra skadlig, kanske dödlig blodförlust.
 4. multiplikation

  multiplikation, matematisk operation varigenom ett tal x, multiplikanden, multipliceras med ett annat tal m, multiplikatorn.
 5. Mike Tyson

  Tyson, Michael Gerald (Mike), född 1966, amerikansk boxare (tungvikt).

 6. logisk krets

  logisk krets, elektromagnetisk eller elektronisk krets som realiserar en elementär logisk operation eller funktion, t.ex. OCH, ELLER och ICKE.
 7. räknedosa

  räknedosa, miniräknare, fickräknare, kalkylator, digital apparat för beräkning.

 8. växelstorhet

  växelstorhet, en fysikalisk storhet (t.ex. elektrisk spänning, ström eller magnetiskt flöde) som ändrar riktning och momentanvärde (ögonblicksvärde) i tiden.
 9. holografi

  holografi, metod med vilken en tredimensionell bild av ett föremål kan lagras – fotografiskt eller elektroniskt – i ett hologram och därefter återges.
 10. analog modulering

  analog modulering, förändring av en analog informationssignal genom styrning av egenskaperna hos en bärvåg.