1. jod

  jod, grundämne hörande till halogenerna i periodiska systemets grupp 17 (VII B), kemiskt tecken I.
 2. ordinaltal

  ordinaltal, tal i mängdteorin som anger längden på välordningar.
 3. stereofonisk radio

  stereofonisk radio, stereoradio, överföring via radio av två signaler, vilka återges i två högtalare vid mottagaren.
 4. infixnotation

  infixnotation, det i matematiskt formelspråk vanligen använda sättet att skriva aritmetiska uttryck: operatorer som + och · placeras mellan operanderna, varvid krävs prioritetsregler och ev. utnyttjande av parenteser för att innebörden skall vara klar.
 5. kristall

  kristall, fast fas som byggs upp genom periodisk upprepning i tre dimensioner av ett arrangemang eller motiv av atomer.
 6. räknesticka

  räknesticka, hjälpmedel för vissa matematiska beräkningar med begränsad noggrannhet (multiplikation, division, kvadrering, kvadratrotsutdragning m.m.).
 7. Francesco Rosi

  Rosi, Francesco, 1922–2015, italiensk filmregissör.
 8. register

  register, i datorteknik ett minneselement som kan lagra ett visst antal bitar som alla kan skrivas eller läsas samtidigt.
 9. jonoptik

  jonoptik, tekniken att med hjälp av magnetiska och elektriska fält styra och fokusera en stråle av joner och därmed göra en transport av denna möjlig.
 10. kommutativ algebra

  kommutativ algebra, algebra för vilken kommutativa lagar gäller.