1. adekvat

  adekvat sägs något vara som är passande och riktigt i ett visst sammanhang.
 2. adekvat kausalitet

  adekvat kausalitet, adekvans, inom juridiken ett tydligt orsakssamband mellan en handling och en uppkommen skada.
 3. adekvat

  adekva´t adj., neutr. ~ ORDLED: ad-ekv-at
  Svensk ordbok
 4. rasism

  rasism, i strikt (europeisk) bemärkelse en ideologi som grundas på kombinationen av följande fem förutsättningar:
 5. hjältesaga

  hjältesaga, en mindre adekvat men sedan 1700-talet använd benämning på en genre inom den muntliga prosafolkdikten som står sägnerna närmare än sagorna (den danska termen heltesagn och den tyska Heldensage är därför mer korrekta).
 6. adekvans

  adekvans, inom juridiken orsakssamband, se adekvat kausalitet.
 7. släktskap

  släktskap, i konventionell mening genetiska relationer mellan individer och, utvidgat, familjesamhörighet utan blodsband.
 8. kausalitet

  kausalitet, inom skadeståndsrätten orsakssammanhang, se adekvat kausalitet.
 9. apodiktisk

  apodiktisk, nödvändig, obetingad.
 10. rakit

  rakit, rakitis, tidigare kallad engelska sjukan, sjukdom som orsakar en rubbning av benmineraliseringen.