1. flykting

  flykting, en person som lämnat sitt hemland på grund av risk för förföljelse. 

 2. verksamhetschef

  verksamhetschef, befattningshavare med samlat ledningsansvar för hälso- och sjukvårdsverksamhet inom såväl offentlig som privat hälso- och sjukvård.
 3. montessoripedagogik

  montessoripedagogik, pedagogik grundad på Maria Montessoris observationer av barn, vilka ledde till en övertygelse om att barnet i samspel med omgivningen strävar efter att utveckla sig självt.
 4. tortyr

  tortyr, plågsam och förnedrande behandling av en person.

 5. acetonemi

  acetonemi, ökad halt av aceton i blodet.
 6. fotvård

  fotvård, åtgärder för att förebygga och behandla sjukliga förändringar i fötterna.
 7. ametist

  ametist, purpur- till violettfärgad variant av mineralet kvarts.
 8. släktskapsselektion

  släktskapsselektion, engelska kin selection, inom evolutionsbiologi och beteendeekologi en urvalsprocess där vissa arvsanlag (gener) ökar i frekvens genom att de påverkar sin bärare att gynna överlevnaden hos dess nära släktingar (engelska kin), vilka på grund av den nära släktskapen bär på samma arvsanlag.
 9. narratologi

  narratologi, nyare term för ett vetenskapligt studium av berättarkonsten (narrationen).
 10. evidens

  evidens, i den fenomenologiska traditionen: egenskapen hos ett omdöme i betydelsen psykiskt fenomen att betyga sin egen riktighet, att inte kunna betvivlas.