1. fjärdepartsräfsten

  fjärdepartsräfsten, en vanlig men ej helt adekvat benämning på de reduktionsbeslut som fattades vid 1655 års riksdag.
 2. fotvård

  fotvård, åtgärder för att förebygga och behandla sjukliga förändringar i fötterna.
 3. kausalitet

  kausalitet, inom skadeståndsrätten orsakssammanhang, se adekvat kausalitet.
 4. hjärt–lungmaskin

  hjärt–lungmaskin, apparat som används vid hjärtoperationer för att tillgodose patientens blodomlopp och syrsättning under den tid hjärtat står stilla.
 5. släktskapsselektion

  släktskapsselektion, engelska kin selection, inom evolutionsbiologi och beteendeekologi en urvalsprocess där vissa arvsanlag (gener) ökar i frekvens genom att de påverkar sin bärare att gynna överlevnaden hos dess nära släktingar (engelska kin), vilka på grund av den nära släktskapen bär på samma arvsanlag.
 6. landskapsdräkt

  landskapsdräkt, mindre adekvat synonym till bygdedräkt och folkdräkt.
 7. finnålsbiopsi

  finnålsbiopsi, metod för provtagning från kroppens organ eller vävnader, vanligen för att erhålla material till mikroskopisk undersökning av celler.
 8. cirkulationssvikt

  cirkulationssvikt, medicinsk chockcirkulationskollapsnågra kliniska tillstånd där den cirkulerande blodmängden inte överensstämmer med kärlbäddens volym, vilket medför ett markant blodtrycksfall.

 9. disseminerad intravasal koagulation

  disseminerad intravasal koagulation, DIK, tillstånd då blodets koagulationssystem är onormalt aktiverat så att blodproppar kan uppstå på ett flertal platser i blodomloppet.

 10. rimofficium

  rimofficium, äldre, mindre adekvat benämning på den liturgiska sånggenren historia.