1. arbetsköpare

  arbetsköpare, ett alternativt ord för arbetsgivare, förespråkat av den politiska vänstern såsom en mer adekvat benämning på den som i utbyte mot ersättning tar arbetskraft i anspråk.
 2. värmebalans

  värmebalans, hos djur, inklusive människa, upprätthållande av adekvat kroppstemperatur genom kontroll av tillförsel och förlust av värme.
 3. antiken

  antiken, benämning på tidsperioden ca 800 f.Kr.–500 e.Kr. i Greklands och Roms historia.
 4. landskapssöm

  landskapssöm, landskapsbroderi, bygdesöm, ej helt adekvat term för viss folklig prydnadssöm, utövad mer eller mindre traditionellt i en bygd och ofta lanserad av respektive hemslöjdsförening.
 5. ögonskydd

  ögonskydd, utrustning som skall skydda mot skadlig strålning, mekanisk eller kemisk påverkan.
 6. klinikföreståndare

  klinikföreståndare, legitimerad sjuksköterska verksam som chef och ansvarig för omvårdnadsutvecklingen och för personaltillgång med adekvat kompetens inom en klinik eller motsvarande.
 7. geotaxis

  geotaxis, orientering av fritt rörliga mikroorganismer i förhållande till lodlinjen.
 8. akupressur

  akupressur, att man med fingrarna trycker på eller masserar vissa punkter på kroppen, oftast samma punkter som vid akupunktur.
 9. skadeståndsrätt

  skadeståndsrätt, särskilt område inom civilrätten där frågor om förutsättningar för skadestånd – främst utanför avtalsförhållanden – och skadeståndets beräkning behandlas.
 10. jus protectionis

  jus protectionis, folkrättsligt begrepp avseende den diplomatiska skyddsrätt som en stat kan åberopa i förhållande till annan stat för att bistå egna medborgare som lidit skada i det främmande landet.