1. fotvård

  fotvård, åtgärder för att förebygga och behandla sjukliga förändringar i fötterna.
 2. investeringsskydd

  investeringsskydd, i internationella sammanhang benämning på det folkrättsliga skydd som tillkommer bolag och privatpersoner som investerat kapital utomlands.
 3. orsakssammanhang

  orsakssammanhang, inom skadeståndsrätten en grundläggande förutsättning för skadeståndsansvar: skadan skulle inte ha uppkommit om inte den händelse inträffat som grundar ansvar (krav på logisk kausalitet).
 4. förlossning

  förlossning, den process då fostret på grund av livmoderns sammandragningar föds fram genom förlossningskanalen och lämnar moderns kropp.
 5. Belgien

  Belgien, stat i Västeuropa.

 6. finnålsbiopsi

  finnålsbiopsi, metod för provtagning från kroppens organ eller vävnader, vanligen för att erhålla material till mikroskopisk undersökning av celler.
 7. energibalans

  energibalans, term som används inom exempelvis fysiologi och som betecknar den praktiska tillämpningen av termodynamikens första huvudsats.
 8. avgiftning

  avgiftning, behandling som går ut på att beroendesjuka personer frivilligt eller med tvång avstår från att inta det missbrukade preparatet.

 9. grafisk formgivning

  grafisk formgivning, grafisk design, den fas i planeringen av en trycksak (t.ex. en bok) då man bestämmer dess typografiska form, dvs. hur rubriker, textytor och bilder skall placeras för att helheten skall bli lättläst och estetiskt tilltalande.
 10. drunkning

  drunkning, process som resulterar i livshotande syrebrist efter inandning av vätska.