1. riddarhusordning

  riddarhusordning, adelns ståndsorganisation, senast fastställd 1866.
 2. Järta

  Järta, ofrälse gren av släkten Hierta.
 3. Sesostris

  Sesostris (grekiska Sesōstris), det grekiska namnet på tre egyptiska faraoner av den 12:e dynastin (1991–1785 f.Kr.).
 4. heraldisk dräkt

  heraldisk dräkt, dräkt som med heraldiska vapen i färg och mönster visar vem bäraren är, vilken släkt, vilket samhälle eller vilket samfund han tillhör.
 5. Tamm

  Tamm, släkt som härstammar från sedermera bruksägaren Per Tham ( 1774–1856) på Österby i Uppland, vilken som oppositionsman på riksdagen 1800 avsagt sig adelskapet och ändrat stavningen till Tamm.
 6. Cederström

  Cederström, släkt härstammande från rådmannen i Kalmar Carl Joensson ( död 1670).
 7. Gezelius

  Gezelius, släkt som härstammar från länsmannen Nils Larsson ( död senast 1571) i Gesala i Romfartuna, Västmanland.
 8. Hierta

  Hierta, Hjerta, Järta, adelssläkt som härstammar från ryttmästaren och häradshövdingen Bengt Larsson ( död tidigast 1602) på Tubbetorp i Österbitterna, Västergötland.
 9. Tham

  Tham, vittförgrenad släkt, som härstammar från rådmannen Volrath Tham (död 1700) i Göteborg.
 10. adel

  adel, samhällsgrupp med vissa lagstadgade ärftliga privilegier av ekonomisk, politisk och social art.