1. adenosin

  adenosin, 9-β-D-ribofuranosyladenin, kemisk förening mellan adenin och ribos.
 2. baspar

  baspar är par av kvävebaser i nukleinsyrorna DNA och RNA.
 3. bioenergetik

  bioenergetik, benämning, införd 1957 av den ungerske biokemisten Albert Szent-Györgyi, på de delar av biokemin och biologin som beskriver hur levande celler tillgodogör sig och utnyttjar energi.

 4. deoxiribonukleinsyra

  deoxiribonukleinsyra, desoxiribonukleinsyra, nukleinsyra där sockerarten är deoxiribos och kvävebaserna är adenin, cytosin, guanin och tymin; se DNA.
 5. NAD

  NAD, nikotinamid-adenin-dinukleotid, koenzym som deltar, tillsammans med enzymer, i oxidations- och reduktionsprocesser i flertalet organismers ämnesomsättning.
 6. puriner

  puriner, purinbaser, derivat av purin, en benämning som infördes av Emil Fischer.
 7. dehydrogenaser

  dehydrogenaser, enzymer som påskyndar borttagandet av väteatomer (oxidation) från ämnesomsättningsprodukter.
 8. urinsyra

  urinsyra, kvävehaltig, organisk syra som bildas vid nedbrytning av purinbaserna adenin och guanin (vilka ingår i DNA och RNA).
 9. uracil

  uracil är en kvävebas som finns i bland annat RNA.
 10. nikotinamid-adenin-dinukleotid

  nikotinamid-adenin-dinukleotid, koenzym, detsamma som NAD.