1. kvävebaser

  kvävebaser är organiska föreningar som innehåller en eller flera kväveatomer som kan binda en proton (vätejon).

 2. adenosin

  adenosin, 9-β-D-ribofuranosyladenin, kemisk förening mellan adenin och ribos.
 3. xantin

  xantin, ett derivat av purin som bildas vid nedbrytning av adenin (via hypoxantin) och guanin hos människa, fåglar, en del andra djur och växter.
 4. transversion

  transversion, speciell typ av punktmutation (se mutation) som innebär att en purin (en av kvävebaserna adenin eller guanin) byts ut mot en pyrimidin (en av kvävebaserna cytosin eller tymin), eller omvänt en pyrimidin mot en purin, i DNA.
 5. cytosin

  cytosin är en kvävebas som finns i bland annat DNA och RNA.
 6. guanin

  guanin är en kvävebas som finns i bland annat DNA och RNA.
 7. baspar

  baspar är par av kvävebaser i nukleinsyrorna DNA och RNA.
 8. transition

  transition, speciell typ av punktmutation (se mutation) i DNA som innebär att en purin byts ut mot en annan purin, dvs. kvävebasen adenin mot guanin eller omvänt, eller att en pyrimidin byts ut mot en annan, dvs. kvävebasen cytosin mot tymin eller omvänt.
 9. komplementaritet

  komplementaritet, inom cellbiologin att de kvävebaser som ingår i DNA och RNA har molekylstrukturer som begränsar vilka andra kvävebaser de kan binda till.
 10. vitaminer

  vitaminer, organiska föreningar som djur inklusive människa behöver och som måste tillföras genom födan eftersom de inte i tillräcklig mängd, eller inte alls, kan bildas i kroppen.