1. assimilationskraft

  assimilationskraft, en av D.I. Arnon införd benämning på det reducerade nikotinamid-adenin-dinukleotidfosfat (NADPH) och det adenosintrifosfat (ATP) som bildas vid fotosyntesens ”ljusreaktion”.
 2. Erwin Chargaff

  Chargaff, Erwin, 1905–2002, österrikisk-amerikansk biokemist, professor vid Columbia University, New York, 1938–74.
 3. Albrecht Kossel

  Kossel, Albrecht, 1853–1927, tysk läkare och fysiolog, verksam vid universiteten i Strassburg, Berlin och Marburg, professor i fysiologi i Heidelberg från 1901.
 4. glukos-6-fosfatdehydrogenas

  glukos-6-fosfatdehydrogenas, G-6-PD, ett enzym som katalyserar det första kemiska steget i den s.k. pentosfosfat-shunten.
 5. xantin

  xantin, ett derivat av purin som bildas vid nedbrytning av adenin (via hypoxantin) och guanin hos människa, fåglar, en del andra djur och växter.
 6. Emil Fischer

  Fischer [fiʃɐ], Emil, född 9 oktober 1852, död 15 juli 1919, tysk kemist, professor i Erlangen 1882–85, i Würzburg 1885–92 och i Berlin från 1892.
 7. A

  A, beteckning för adenin.
 8. SAGM

  SAGM, salt–adenin–glukos–mannitol, i Sverige vanligen benämnd SAGMAN, en förvaringslösning för röda blodkroppar avsedda för transfusion.

 9. CPD-lösning

  CPD-lösning, koagulationsförhindrande lösning som används vid blodgivning.
 10. GC-tal

  GC-tal, tal som anger hur stor del av arvsmassan som utgörs av basparet guanin–cytosin i förhållande till basparet adenin–tymin (se DNA), uttryckt i procent.