1. proteinsyntes

  proteinsyntes, den bildning av proteiner som sker i alla levande celler.
 2. SAGM

  SAGM, salt–adenin–glukos–mannitol, i Sverige vanligen benämnd SAGMAN, en förvaringslösning för röda blodkroppar avsedda för transfusion.

 3. Albrecht Kossel

  Kossel, Albrecht, 1853–1927, tysk läkare och fysiolog, verksam vid universiteten i Strassburg, Berlin och Marburg, professor i fysiologi i Heidelberg från 1901.
 4. Erwin Chargaff

  Chargaff, Erwin, 1905–2002, österrikisk-amerikansk biokemist, professor vid Columbia University, New York, 1938–74.
 5. NAD

  NAD, nikotinamid-adenin-dinukleotid, koenzym som deltar, tillsammans med enzymer, i oxidations- och reduktionsprocesser i flertalet organismers ämnesomsättning.
 6. puriner

  puriner, purinbaser, derivat av purin, en benämning som infördes av Emil Fischer.
 7. RNA

  RNA är en typ av stor molekyl som styr hur proteiner bildas i cellen.
 8. CPD-lösning

  CPD-lösning, koagulationsförhindrande lösning som används vid blodgivning.
 9. urinsyra

  urinsyra, kvävehaltig, organisk syra som bildas vid nedbrytning av purinbaserna adenin och guanin (vilka ingår i DNA och RNA).
 10. transkription

  transkription, omskrivning, inom cellbiologin framställning av RNA med DNA som mall.