1. glukos-6-fosfatdehydrogenas

  glukos-6-fosfatdehydrogenas, G-6-PD, ett enzym som katalyserar det första kemiska steget i den s.k. pentosfosfat-shunten.
 2. GC-tal

  GC-tal, tal som anger hur stor del av arvsmassan som utgörs av basparet guanin–cytosin i förhållande till basparet adenin–tymin (se DNA), uttryckt i procent.
 3. Hans von Euler-Chelpin

  von Euler-Chelpin, Hans, 1873–1964, tysk-svensk biokemist; jämför släktartikel von Euler-Chelpin.
 4. Murchisonmeteoriten

  Murchisonmeteoriten, meteorit som 28 september 1969 föll ned i närheten av det lilla samhället Murchison i delstaten Victoria i sydöstra Australien.
 5. gen

  gen, arvsanlag, en i genomet (arvsmassan) grundläggande enhet som överför ärftliga egenskaper från förälder till avkomma.
 6. genetiska koden

  genetiska koden, den informationsstruktur som finns i genernas sekvenser av DNA-kvävebaser (i form av nukleotider) och som via kvävebassekvenser i RNA styr ordningsföljderna av aminosyror när proteiner syntetiseras.
 7. Emil Fischer

  Fischer [fiʃɐ], Emil, född 9 oktober 1852, död 15 juli 1919, tysk kemist, professor i Erlangen 1882–85, i Würzburg 1885–92 och i Berlin från 1892.
 8. ATP

  ATP, adenosintrifosfat, energitransportör, biokemisk förening som består av adenin, ribos och trifosfat.

 9. bioenergetik

  bioenergetik, benämning, införd 1957 av den ungerske biokemisten Albert Szent-Györgyi, på de delar av biokemin och biologin som beskriver hur levande celler tillgodogör sig och utnyttjar energi.

 10. andning

  andning, respiration, term som vanligen avser yttre andning, dvs. transport av syrgas in i och koldioxid ut ur ett djur via ett andningsorgan eller genom huden.