1. fotosyntes

  fotosyntes, den process genom vilken växter, alger och fototrofa bakterier omvandlar ljus till kemiskt bunden energi.
 2. genetik

  genetik är läran om hur egenskaper ärvs från föräldrar till avkomma, och om hur gener och kromosomer är uppbyggda och fungerar.

 3. tymin

  tymin är en kvävebas som finns i bland annat DNA.
 4. DNA

  DNA, deoxiribonukleinsyra, den makromolekyl som utgör genomet (arvsmassan) hos alla kända levande organismer (huvudkomponent i kromosomer) samt hos flera virus.

 5. transversion

  transversion, speciell typ av punktmutation (se mutation) som innebär att en purin (en av kvävebaserna adenin eller guanin) byts ut mot en pyrimidin (en av kvävebaserna cytosin eller tymin), eller omvänt en pyrimidin mot en purin, i DNA.
 6. guanin

  guanin är en kvävebas som finns i bland annat DNA och RNA.
 7. cytosin

  cytosin är en kvävebas som finns i bland annat DNA och RNA.
 8. transition

  transition, speciell typ av punktmutation (se mutation) i DNA som innebär att en purin byts ut mot en annan purin, dvs. kvävebasen adenin mot guanin eller omvänt, eller att en pyrimidin byts ut mot en annan, dvs. kvävebasen cytosin mot tymin eller omvänt.
 9. vitaminer

  vitaminer, organiska föreningar som djur inklusive människa behöver och som måste tillföras genom födan eftersom de inte i tillräcklig mängd, eller inte alls, kan bildas i kroppen.
 10. proteinsyntes

  proteinsyntes, den bildning av proteiner som sker i alla levande celler.