1. Hans von Euler-Chelpin

    von Euler-Chelpin, Hans, 1873–1964, tysk-svensk biokemist; jämför släktartikel von Euler-Chelpin.
  2. Murchisonmeteoriten

    Murchisonmeteoriten, meteorit som 28 september 1969 föll ned i närheten av det lilla samhället Murchison i delstaten Victoria i sydöstra Australien.
  3. andning

    andning, respiration, term som vanligen avser yttre andning, dvs. transport av syrgas in i och koldioxid ut ur ett djur via ett andningsorgan eller genom huden.