1. adenin

  adenin, beteckning A, 6-aminopurin, C 5H 5N 5, organisk bas som ingår bl.a. i adenosin, adenosinfosfater, koenzymer och nukleinsyrorna DNA och RNA, vilka alla har en central funktion i den levande cellen.
 2. nukleosider

  nukleosider, kemiska föreningar som består av en pentos och en kvävebas, t.ex. adenosin och cytidin.
 3. cAMP

  cAMP, cykliskt adenosinmonofosfat, adenosin-3′,5′-monofosfat, cyklisk nukleotid som fungerar som en budbärarmolekyl inne i celler och förmedlar effekterna av många hormoner och neurotransmittorer.
 4. remdesivir

  remdesivir, antiviral läkemedelssubstans som utgörs av en nukleosidanalog.

 5. kolhydrater

  kolhydrater, ämnesklass som omfattar enkla sockerarter (monosackarider) samt polymerer av sådana (di-, tri-, tetra- och så vidare, oligo- och polysackarider).
 6. hypotensionsanestesi

  hypotensionsanestesi, behandling i samband med anestesi där man under en begränsad period sänker patientens blodtryck för att minska blodförlust vid kirurgiska ingrepp.