1. Johan Börjesson

  Börjesson, Johan, 1790–1866, författare, kyrkoherde i Veckholm i Uppland från 1828, prost 1840; ledamot av Svenska Akademien från 1859.
 2. föreningsliv

  föreningsliv var för de breda folklagren i Sverige tämligen obekant före mitten av 1800-talet.
 3. folkrörelser

  folkrörelser, en i Sverige sedan sekelskiftet 1900 vanlig benämning på massorganisationer i vilka från början det oppositionella draget i förhållande till stats- och samhällsinstitutioner var helt centralt.

 4. Lotten Dahlgren

  Dahlgren, Charlotta ( Lotten), 1851–1934, författare, dotter till Fredrik Dahlgren och syster till Erik Dahlgren.