1. adjektiv

  adjektiv, ordklass med användning som attribut (en stor gran) och predikativ (granen är stor).
 2. moral

  moral, uppfattning om rätt och orätt.
 3. pronomen

  pronomen, traditionell ordklass som visserligen avtecknar sig rätt tydligt mot andra ordklasser men vars undergrupper annars inte har så mycket gemensamt.
 4. adverb

  adverb, ordklass använd framför allt som adverbial.
 5. ordklass

  ordklass, grupp av ord med likartade morfologiska och syntaktiska egenskaper.
 6. grammatik

  grammatik, regler för hur ett språks ord böjs och kombineras till ordgrupper och satser.
 7. fossil

  fossil, petrifikat, förstening, lämning eller avtryck av en organism (eller spår av dess verksamhet, spårfossil) som begravts och bevarats genom naturens försorg.
 8. preposition

  preposition, oböjligt formord som konstrueras med en efterföljande rektion (t.ex. en nominalfras eller en nominal bisats): Jag tänker min bror; jag tänker att det regnar; vi gick ut trots regnet; vi gick ut trots att det regnade.
 9. rättskrivning

  rättskrivning, rättstavning, ortografi, vedertagen norm för stavning av ett språks ord.
 10. infinita verbformer

  infinita verbformer, verbformer som inte kan fungera som predikat i huvudsatser och normalt inte anger tempus, modus, numerus eller person.