1. komparativ

  komparativ, en komparationsgrad (jämför komparation) av adjektiv, adverb och pronomen med graderbar betydelse.
 2. valens

  valens, grammatisk term för ett verbs, adjektivs eller substantivs egenskap att förutsätta andra satsled med en viss form, en viss syntaktisk funktion samt en viss betydelse.
 3. burlesk

  burlesk, som adjektiv: grovt (och narraktigt) skämtsam eller löjlig.
 4. nomen

  nomen, i antika grammatiker en sammanfattande term för ord som hade kasusböjning i latin och grekiska, dvs. framför allt substantiv och adjektiv.
 5. egennamn

  egennamn, namn, ord eller ordförbindelse som betecknar en enskild individ eller ett individuellt begrepp.
 6. subjekt

  subjekt, grammatisk term för det satsled som tillsammans med predikatsledet (dvs. det finita verbet och dess bestämningar) utgör en sats.
 7. tagalog

  tagalog, västaustronesiskt språk med drygt 27 miljoner förstaspråkstalare (2007) på Filippinerna (framför allt i Manila och på öarna Luzon och Mindoro) och i andra länder.
 8. predikativ

  predikativ, verbbestämning som anger vad någon är eller blir.
 9. adjektiv

  ad`jektiv subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ad-jekt-iv-et
  Svensk ordbok
 10. personnamn

  personnamn, i vetenskapliga sammanhang även antroponym, namn på en enskild, mänsklig individ.