1. latin

  latin, det språk som talades i Rom och i det romerska väldet under antiken.

 2. lettiska

  lettiska, latviešu, latvju valoda, indoeuropeiskt, baltiskt språk och det officiella språket i Lettland.

 3. japanska

  japanska, språk som talas i hela det japanska öriket, från Hokkaido i norr till Ryukyuöarna i söder, av 127 miljoner (2009).

 4. rumänska

  rumänska, romanskt språk.

 5. Uppland

  Uppland, landskap i Svealand.

 6. Rumänien

  Rumänien, stat i sydöstra Europa.

 7. franska

  franska, romanskt språk som talas som modersmål av 75 miljoner personer (2010) i bl.a. Frankrike (53 miljoner), Belgien (3,8 miljoner), Schweiz (1,4 miljoner), Kanada (7,3 miljoner, framför allt i provinsen Quebec) och av mindre grupper i Italien (Val d’Aosta) och på Kanalöarna. För ytterligare uppgifter om antalet modersmålstalare i olika områden se tabell.

 8. kinesiska

  kinesiska, sammanfattande benämning på det kinesiska riksspråket, de sinsemellan ofta starkt avvikande dialekterna och de äldre språkskeden ur vilka dessa har utvecklats samt det logografiska skriftspråket.
 9. substantivera

  substantive´ra verb ~de ~t ORDLED: sub-stant-iv-er-ar SUBST.: substantiverande, substantivering
  Svensk ordbok
 10. adjektivisk

  ad`jektivisk adj. ~t ORDLED: ad-jekt-iv-isk
  Svensk ordbok