1. kasus

  ka´sus subst., best. f. och plur. ~, neutr. ORDLED: kas-us
  Svensk ordbok
 2. lever

  le´ver subst. ~n levrar ORDLED: levr-ar
  Svensk ordbok
 3. oböjlig

  o`böjlig adj. ~t ORDLED: o--böj-lig
  Svensk ordbok
 4. emfas

  emfa´s subst. ~en ORDLED: em-fas-en
  Svensk ordbok
 5. hägra

  hä`gra verb ~de ~t ORDLED: hägr-ar SUBST.: hägrande
  Svensk ordbok
 6. komparation

  komparation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: kom-par-at-ion-en
  Svensk ordbok
 7. låtsas

  2låtsas [låt`sas äv. lås`as] verb låtsades låtsats äv. 2låssas [lås`as] låssades låssats ORDLED: låts-as, låss-as SUBST.: låtsande, låssande
  Svensk ordbok
 8. böjning

  böj`ning subst. ~en ~ar ORDLED: böj-ning-en
  Svensk ordbok
 9. deklination

  deklination [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: de-klin-at-ion-en
  Svensk ordbok
 10. make

  ma`ke subst. ~n makar ORDLED: mak-en
  Svensk ordbok