1. satsled

  satsled, konstituent , i traditionell grammatik vanligen satsdel, vart och ett av de led som en sats består av, t.ex. subjekt, objekt, predikativ.
 2. particip

  particip, klass av ord där stammen är ett verb men där participsuffixet gör att hela ordet erinrar om ett adjektiv.
 3. orogen

  orogen, orogent bälte, vanligen långsträckt zon av den kontinentala jordskorpan inom vilken en deformation av bergarter förekommit under ett visst tidsintervall.
 4. prepositionsobjekt

  prepositionsobjekt, prepositionsfras som är nära bestämning till ett verb eller adjektiv och som har objektliknande betydelse: tro på någon, arbeta med något, ta något från någon.
 5. genus

  genus, grammatisk kategori som ursprungligen avspeglade vissa kulturellt viktiga egenskaper hos de företeelser som man talade om, framför allt skillnaderna levande–icke levande och manligt–kvinnligt.
 6. nomen

  nomen, i antika grammatiker en sammanfattande term för ord som hade kasusböjning i latin och grekiska, dvs. framför allt substantiv och adjektiv.
 7. hyperbol

  hyperbol, stegrande retorisk figur, vanlig både i vardagsspråket och i poesin, inte minst barockens.
 8. adverbiell

  adverbiell, fungerande som bestämning till verb, adjektiv m.m.
 9. swahili

  swahili, kiswahili, bantuspråk (zon G) i östra och centrala Afrika, nationalspråk i Kenya och Tanzania, jämte engelska också officiellt språk i dessa länder.

 10. jeans

  jeans, långbyxor av kraftigt kyprat bomullstyg, denim.