1. attribut

  attribut, grammatisk term: bestämning till ett substantiv (i nominalfrasen).
 2. manligt rim

  manligt rim, enstavigt slutrim.
 3. hyper-

  hyper-, förled: över, utöver, bortom; eller förhöjd, (alltför) stegrad (i sammansättning med adjektiv: i hög grad, överdrivet).
 4. välsk

  välsk , adjektiv som är bildat till ett folkslagsnamn, fornsv. valar, fornisl. valir ’valarna’ eller ’valerna’.
 5. terminal

  terminal, som adjektiv: som utgör slutet på något, slutlig, avslutande; särskilt om sista fasen av en dödlig sjukdom.
 6. höger

  höger som adverb kommer av komparativformen av ett äldre adjektiv hög med betydelsen ’bekväm’, ’lätt’, motsvarande den moderna isländskans hægur med samma innebörd.
 7. swahili

  swahili, kiswahili, bantuspråk (zon G) i östra och centrala Afrika, nationalspråk i Kenya och Tanzania, jämte engelska också officiellt språk i dessa länder.

 8. abstrakt substantiv

  abstrakt substantiv, substantiv som betecknar ett icke-påtagligt fenomen (utan massa), t.ex. egenskap, tillstånd, händelse och tid.
 9. militär

  militär, den eller det som tillhör en stats organiserade krigsmakt: krigsfolk, soldat, krigsförband; som adjektiv: tillhörande eller med anknytning till krigsmakten/försvarsmakten.
 10. ental

  ental, grammatisk term som ibland används i stället för singular(is).