1. ental

  ental, grammatisk term som ibland används i stället för singular(is).
 2. oligoklonal

  oligoklonal, adjektiv som anger att en grupp levande organismer består av mindre grupper av sinsemellan genetiskt identiska individer som via delning kommer från en organism.
 3. hindi

  hindi, hindī, nyindoariskt språk (se indoariska språk) som jämte engelska är Indiens nationalspråk och talas av drygt 313 miljoner (2009).
 4. superlativ

  superlativ, en komparationsgrad (jämför komparation) av adjektiv, adverb och pronomen med graderbar betydelse.
 5. Fritiof Nilsson Piraten

  Nilsson Piraten (egentligen Nilsson), Fritiof, född 4 december 1895, död 31 januari 1972, författare.
 6. öppen ordklass

  öppen ordklass, ordklass vars ord kan utökas med nya ord.
 7. förföljelseidéer

  förföljelseidéer, paranoia , orimliga och okorrigerbara föreställningar om att man är förföljd.
 8. numerus

  numerus, grammatisk kategori för antal.
 9. epitet

  epitet, bestämning till ett huvudord eller ett språkligt kärnled, apposition.
 10. böjning

  böjning, flexion , inom språkvetenskapen: de systematiska förändringar i ett ords form som har grammatisk funktion.