1. komparation

  komparation, en böjningskategori hos flertalet adjektiv samt hos vissa adverb och pronomen med graderbar betydelse.
 2. species

  species, bestämdhet, svensk grammatisk term för en böjningskategori som omfattar bestämd och obestämd form av substantiv och adjektiv (eller adjektiviskt böjda ord).
 3. Mien

  Mien, sjö i södra Småland; 20 km 2, största djup 28 m.
 4. välsk

  välsk , adjektiv som är bildat till ett folkslagsnamn, fornsv. valar, fornisl. valir ’valarna’ eller ’valerna’.
 5. manligt rim

  manligt rim, enstavigt slutrim.
 6. burlesk

  burlesk, som adjektiv: grovt (och narraktigt) skämtsam eller löjlig.
 7. förföljelseidéer

  förföljelseidéer, paranoia , orimliga och okorrigerbara föreställningar om att man är förföljd.
 8. adjektiv

  ad`jektiv subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ad-jekt-iv-et
  Svensk ordbok
 9. residual

  residual,, fackterm med grundbetydelsen ’återstående’ (som adjektiv) eller ’rest’ (som substantiv). inom statistiken skillnaden mellan ett uppmätt värde och ett värde som förutsagts med hjälp av en matematisk modell.
 10. androgyn

  androgyn, hermafrodit, tvekönad person, dvs. person med en kombination av manliga och kvinnliga könskaraktärer; även adjektiv: tvekönad (hermafroditisk).