1. ental

  ental, grammatisk term som ibland används i stället för singular(is).
 2. superlativ

  superlativ, en komparationsgrad (jämför komparation) av adjektiv, adverb och pronomen med graderbar betydelse.
 3. hin

  hin, ensamt eller i uttryck som hin håle, hin onde, eufemism för djävulen.
 4. förföljelseidéer

  förföljelseidéer, paranoia , orimliga och okorrigerbara föreställningar om att man är förföljd.
 5. numerus

  numerus, grammatisk kategori för antal.
 6. höger

  höger som adverb kommer av komparativformen av ett äldre adjektiv hög med betydelsen ’bekväm’, ’lätt’, motsvarande den moderna isländskans hægur med samma innebörd.
 7. jiddisch

  jiddisch, yiddish, ashkenaziska, germanskt språk, ett av huvudspråken för judar i förskingringen, vid sidan av bl.a. ladino, hebreiska och arabiska, ett av de nationella minoritetsspråken i Sverige.

 8. rätoromanska

  rätoromanska, romanskt språk (utan enhetligt standardspråk) som talas i kantonen Graubünden i östra Schweiz.
 9. manligt rim

  manligt rim, enstavigt slutrim.
 10. denominativ

  denominativ, avledning av ett nomen (substantiv eller adjektiv), t.ex. käring av karl, hysa av hus.