1. adjektiv

  adjektiv, ordklass med användning som attribut (en stor gran) och predikativ (granen är stor).
 2. moral

  moral, uppfattning om rätt och orätt.
 3. ordklass

  ordklass, grupp av ord med likartade morfologiska och syntaktiska egenskaper.
 4. morfem

  morfem, minsta betydelsebärande enhet i språket (som system).
 5. fossil

  fossil, petrifikat, förstening, lämning eller avtryck av en organism (eller spår av dess verksamhet, spårfossil) som begravts och bevarats genom naturens försorg.
 6. hyperbol

  hyperbol, stegrande retorisk figur, vanlig både i vardagsspråket och i poesin, inte minst barockens.
 7. epitet

  epitet, bestämning till ett huvudord eller ett språkligt kärnled, apposition.
 8. pronomen

  pronomen, traditionell ordklass som visserligen avtecknar sig rätt tydligt mot andra ordklasser men vars undergrupper annars inte har så mycket gemensamt.
 9. adverb

  adverb, ordklass använd framför allt som adverbial.
 10. preposition

  preposition, oböjligt formord som konstrueras med en efterföljande rektion (t.ex. en nominalfras eller en nominal bisats): Jag tänker min bror; jag tänker att det regnar; vi gick ut trots regnet; vi gick ut trots att det regnade.