1. preposition

  preposition, oböjligt formord som konstrueras med en efterföljande rektion (t.ex. en nominalfras eller en nominal bisats): Jag tänker min bror; jag tänker att det regnar; vi gick ut trots regnet; vi gick ut trots att det regnade.
 2. subjekt

  subjekt, grammatisk term för det satsled som tillsammans med predikatsledet (dvs. det finita verbet och dess bestämningar) utgör en sats.
 3. jeans

  jeans, långbyxor av kraftigt kyprat bomullstyg, denim.

 4. infinita verbformer

  infinita verbformer, verbformer som inte kan fungera som predikat i huvudsatser och normalt inte anger tempus, modus, numerus eller person.
 5. svenska

  svenska, nationalspråk i Sverige och modersmål för flertalet svenska medborgare.

 6. prepositionsobjekt

  prepositionsobjekt, prepositionsfras som är nära bestämning till ett verb eller adjektiv och som har objektliknande betydelse: tro på någon, arbeta med något, ta något från någon.
 7. predikativ

  predikativ, verbbestämning som anger vad någon är eller blir.
 8. genus

  genus, grammatisk kategori som ursprungligen avspeglade vissa kulturellt viktiga egenskaper hos de företeelser som man talade om, framför allt skillnaderna levande–icke levande och manligt–kvinnligt.
 9. egennamn

  egennamn, namn, ord eller ordförbindelse som betecknar en enskild individ eller ett individuellt begrepp.
 10. hindi

  hindi, hindī, nyindoariskt språk (se indoariska språk) som jämte engelska är Indiens nationalspråk och talas av drygt 313 miljoner (2009).