1. habitus

  habitus, inom mineralogin en kristalls yttre form.
 2. komparativ

  komparativ, en komparationsgrad (jämför komparation) av adjektiv, adverb och pronomen med graderbar betydelse.
 3. Basic English

  Basic English, språkvariant som skapades på 1920-talet av den brittiske språkvetaren C.K. Ogden.
 4. personnamn

  personnamn, i vetenskapliga sammanhang även antroponym, namn på en enskild, mänsklig individ.
 5. nominalstil

  nominalstil, språklig stil med många substantiv (och adjektiv).
 6. parallell

  parallell, som går jämsides och på konstant avstånd.
 7. satsled

  satsled, konstituent , i traditionell grammatik vanligen satsdel, vart och ett av de led som en sats består av, t.ex. subjekt, objekt, predikativ.
 8. satsadverbial

  satsadverbial, adverbial som kommenterar hela satsinnehållet (till skillnad från adverbial som primärt modifierar ett verbs eller ett adjektivs betydelse).
 9. attribut

  attribut, grammatisk term: bestämning till ett substantiv (i nominalfrasen).
 10. pejorativ

  pejorativ ’sämre’), som substantiv: ord eller orddel med nedsättande eller klandrande betydelse, t.ex. o- i ovana eller miss- i misshushålla eller slusk eller kossa använt om en människa.