1. språk

  språk, det huvudsakliga medlet för mänsklig kommunikation.

 2. höger

  höger som adverb kommer av komparativformen av ett äldre adjektiv hög med betydelsen ’bekväm’, ’lätt’, motsvarande den moderna isländskans hægur med samma innebörd.
 3. onkogen

  onkogen, som adjektiv: cancerframkallande; t.ex. onkogena substanser.
 4. Fritiof Nilsson Piraten

  Nilsson Piraten (egentligen Nilsson), Fritiof, född 4 december 1895, död 31 januari 1972, författare.
 5. språkstatistik

  språkstatistik, statistik inriktad på språkliga data.
 6. residual

  residual,, fackterm med grundbetydelsen ’återstående’ (som adjektiv) eller ’rest’ (som substantiv). inom statistiken skillnaden mellan ett uppmätt värde och ett värde som förutsagts med hjälp av en matematisk modell.
 7. species

  species, bestämdhet, svensk grammatisk term för en böjningskategori som omfattar bestämd och obestämd form av substantiv och adjektiv (eller adjektiviskt böjda ord).
 8. ido

  ido, konstgjort språk, tillkommet delvis efter förslag till förbättringar av esperanto, framförda av esperantos skapare Lazar Zamenhof.
 9. attributiv satsförkortning

  attributiv satsförkortning, efterställt attribut som utgörs av adjektiv- eller participfras: två tunnor fulla med guld, en vagn dragen av två svarta hästar.
 10. ental

  ental, grammatisk term som ibland används i stället för singular(is).