1. tagalog

  tagalog, västaustronesiskt språk med drygt 27 miljoner förstaspråkstalare (2007) på Filippinerna (framför allt i Manila och på öarna Luzon och Mindoro) och i andra länder.
 2. nominalstil

  nominalstil, språklig stil med många substantiv (och adjektiv).
 3. höger

  höger som adverb kommer av komparativformen av ett äldre adjektiv hög med betydelsen ’bekväm’, ’lätt’, motsvarande den moderna isländskans hægur med samma innebörd.
 4. parallell

  parallell, som går jämsides och på konstant avstånd.
 5. Hedemora

  Hedemora, f.d. församling i Hedemora kommun, Dalarna (Dalarnas län).
 6. oligoklonal

  oligoklonal, adjektiv som anger att en grupp levande organismer består av mindre grupper av sinsemellan genetiskt identiska individer som via delning kommer från en organism.
 7. Fritiof Nilsson Piraten

  Nilsson Piraten (egentligen Nilsson), Fritiof, född 4 december 1895, död 31 januari 1972, författare.
 8. superlativ

  superlativ, en komparationsgrad (jämför komparation) av adjektiv, adverb och pronomen med graderbar betydelse.
 9. romani

  romani, romska, romani chib, romanés, rommani, ett språk som talas av romerna, en folkgrupp med ursprung i Indien, i dag spridd över stora delar av världen (jämför den av icke-romer myntade beteckningen zigenare, som dock används i en mer begränsad betydelse och som alltmer överges).

 10. språkstatistik

  språkstatistik, statistik inriktad på språkliga data.