1. parsning

  parsning (engelska parsing, avlett av parts ( of speech)), ’satsdelsuttagning’, process varigenom orden i en sats och deras grammatiska kategorier (ordklasser) och relationer identifieras.
 2. medisk

  medisk, adjektiv relaterat till Medien i Iran, av antikens greker ofta likställt med ”persisk”.
 3. pulmonal

  pulmonal, adjektiv eller förled: som har att göra med lungan.
 4. anorogen

  anorogen, adjektiv som betecknar en geologisk bildnings fristående karaktär i förhållande till en orogen process.
 5. onkogen

  onkogen, som adjektiv: cancerframkallande; t.ex. onkogena substanser.
 6. antiklinal

  antiklinal, som adjektiv: beteckning för geologisk struktur som är eller liknar en antiklinal.
 7. burlesk

  burlesk, som adjektiv: grovt (och narraktigt) skämtsam eller löjlig.
 8. parautokton

  parautokton, geologisk bildning, t.ex. berggrund, som endast förflyttas en kort sträcka från sin bildningsplats.
 9. denominativ

  denominativ, avledning av ett nomen (substantiv eller adjektiv), t.ex. käring av karl, hysa av hus.
 10. normo

  normo-, förled som anger att något är normalt, t.ex. i den medicinska termen normoton, ett adjektiv som anger att en person har normalt blodtryck.