1. böjning

  böj`ning subst. ~en ~ar ORDLED: böj-ning-en
  Svensk ordbok
 2. deklination

  deklination [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: de-klin-at-ion-en
  Svensk ordbok
 3. make

  ma`ke subst. ~n makar ORDLED: mak-en
  Svensk ordbok
 4. böja

  böj`a verb böjde böjt, pres. böjer ORDLED: böj-er SUBST.: böjande, böjning
  Svensk ordbok
 5. neutral

  neutra´l adj. ~t ORDLED: neutr-al
  Svensk ordbok