1. adjektiv

  adjektiv, ordklass med användning som attribut (en stor gran) och predikativ (granen är stor).
 2. pronomen

  pronomen, traditionell ordklass som visserligen avtecknar sig rätt tydligt mot andra ordklasser men vars undergrupper annars inte har så mycket gemensamt.
 3. moral

  moral, uppfattning om rätt och orätt.
 4. ordklass

  ordklass, grupp av ord med likartade morfologiska och syntaktiska egenskaper.
 5. adverb

  adverb, ordklass använd framför allt som adverbial.
 6. predikativ

  predikativ, verbbestämning som anger vad någon är eller blir.
 7. grammatik

  grammatik, regler för hur ett språks ord böjs och kombineras till ordgrupper och satser.
 8. personnamn

  personnamn, i vetenskapliga sammanhang även antroponym, namn på en enskild, mänsklig individ.
 9. subjekt

  subjekt, grammatisk term för det satsled som tillsammans med predikatsledet (dvs. det finita verbet och dess bestämningar) utgör en sats.
 10. fossil

  fossil, petrifikat, förstening, lämning eller avtryck av en organism (eller spår av dess verksamhet, spårfossil) som begravts och bevarats genom naturens försorg.